Khác

Tháng Mười Một 2018

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TRÍ QUẢNG

Trí Quảng “Trí” – nghĩa là hiểu biết,quyết đoán. “Quảng”- Quảng Nam vùng đất địa linh nhân kiệt. Trí Quảng – trí tuệ của người con đất “Quảng” đã kế thừa, phát triển những giá trị cốt lõi của người đi trước. Trong việc cho ra đời những sản phẩm liên quan đến “Mưa” Trí Quảng không dừng lại ở sự hiểu biết mà còn biến hóa sự hiểu biết ấy vào các sản phẩm một cách khéo léo,tinh tế [...]